Community logo
Back

About

Genom att metodiskt arbeta för att hitta de allvarligaste lösbara problemen i Sverige, förenklade dem och sedan på ett smart och roligt sätt nå ut till hela samhället, så hoppas jag att vi tillsammans steg för steg kan leda Sverige in i en gyllene tidsålder.


Idéer på vad som är fel och sedan på vad man kan göra åt dem välkomnas! Sedan har vi roligt med hur vi ska kunna paketera denna lösning för att sälja in den i samhället.

Community Guidelines

Please respect the following community guidelines to maintain an enjoyable environment:

  • Keep conversation respectful, without personal attacks
  • Don’t blow up other members’ feeds. If someone isn’t responding to you, let it be
  • No pornography
  • Keep out behavior that could be seen as trolling/spamming
  • Relax, be yourself, and enjoy

HenrikWallin Community | Powered by Locals